Nieuwsbericht

Spectaculaire mijlpaal in project kinderboerderij

Het is alweer bijna een half jaar geleden dat bekend werd dat het project om de kinderboerderij en haar omgeving een opknapbeurt te geven, werd ondersteund door een vrijgekomen subsidiepot. Sint-Oedenrode was in halleluja-stemming, want uiteindelijk hebben alle burgers er wat aan dat het gebied toekomstproof wordt gemaakt. Vooral het vergroten – en uiteindelijk verbinden – van de vijver in park Kienehoef laat de omvang van het plan zien. Op 25 maart werd een kleine mijlpaal bereikt, omdat de waterverbinding tussen de twee vijvers nu voor 75% klaar was en op spectaculaire wijze werd gevuld met vijverwater. De daadwerkelijke verbinding van het laatste gedeelte zal nog een paar maanden op zich laten wachten omdat hier nog vele voorbereidingen voor nodig zijn. De reden voor het nu al uitgraven is dat alle uitkomende grond wordt gebruikt om de voorheen natte dierenweide op te hogen in een glooiing die past binnen de Engelse landschapsstijl van het Kienehoefpark.

Ook aan de boerderij is verder gewerkt door één en soms twee vakmannen die inmiddels het houten geraamte helemaal in de steigers hebben hangen. Van hulp door vrijwilligers is door corona voorlopig even geen sprake en ook de werkers die aanwezig zijn, houden zich aan de richtlijnen. Daardoor gaat het iets minder snel dan van te voren ingepland, maar ondanks dat zijn er mooie stappen gemaakt.

Volgende week zullen de funderingen worden gestort waarna de oude muren weer kunnen worden opgemetseld. “Graag hadden wij iedereen uitgenodigd om ter plaatse te komen kijken hoe de kinderboerderij en zijn omgeving verder vorm krijgt, maar helaas is dit niet mogelijk en zullen wij de mensen via DeMooiRooiKrant op de hoogte brengen van de nieuwe vorderingen”, aldus Roel Jansen, die nauw verbonden is bij de realisatie van dit grote project.

...