Er gaat wat gebeuren rondom Camping de Kienehoef en het Paardensportcentrum

Sint-Oedenrode – Er gaan aanpassingen plaatsvinden op de terreinen van Camping de Kienehoef, het aangrenzende Paardensportcentrum en het daarbij gelegen NCC-kampeerterrein. De gemeente laat donderdagmiddag weten dat het College in principe medewerking verleend aan een drietal verzoeken.

Er zijn principeverzoeken ingediend voor onder andere uitbreiding en toevoeging van diverse recreatieve verblijfsvoorzieningen, uitbreiding en vernieuwing van (dag)recreatieve, sanitaire- en facilitaire voorzieningen van Camping de Kienehoef. Voor de uitbreiding van het Paardensportcentrum en het NCC-terrein is één gezamenlijk principeverzoek ingediend.

Het verzoek voor het Paardensportcentrum betreft het uitbreiden van bestaande bebouwing voor het realiseren van een ‘paardenzwembad’. Daarnaast wordt gevraagd om op de verdieping (inpandig op de bestaande kantine) twee kleine verblijfsruimten te realiseren voor ‘grooms’ (verzorgers van rijpaarden). Tevens wordt gevraagd om een ontsluiting via de westelijke zijde over de weg Grove Den naar Erica. Het verzoek voor het NCC-terrein betreft het realiseren van negen camperplaatsen, een groepsaccommodatie en zes verhuureenheden ter plaatse van de voormalige groene inpassing. Als aanvulling op het principeverzoek van het paardensportcentrum en NCC is gevraagd om een eerste bedrijfswoning bij het paardensportcentrum/NCC op te richten. De initiatieven zijn naast elkaar gelegen, de locaties zijn vanuit het verleden in juridische zin met elkaar verbonden én er is sprake van ruimtelijk samenhang. Reden voor het College van B en W om voor de diverse ontwikkelingen als geheel éen besluit te nemen voor principemedewerking. Uitgangspunt is dat de ontwikkelingen bijdragen aan het recreatief cluster Kienehoef. De initiatieven en de daaraan gestelde voorwaarden worden geborgd in één bestemmingsplanherziening voor het Paardensportcentrum, NCC-terrein en camping de Kienehoef.

Het college heeft onder voorwaarden in principe medewerking verleend aan de drie verzoeken. Het college is in principe bereid het perceel, kadastraal bekend als gemeente Sint-Oedenrode sectie R nummer 376, te verkopen aan Camping de Kienehoef. En ze is in principe bereid de Raad voor te stellen het deel van de weg Vliegden tussen de entree van het NCC-terrein en camping de Kienehoef uit de openbaarheid te onttrekken. Een eerder besluit aangaande principe medewerking aan de uitbreiding van Camping de Kienehoef d.d. 25 augustus 2020 is door het college ingetrokken.

Locatie

Bezoek Streekpark Kienehoef

Vind ons in het hartje van Noord-Brabant, bij het rustige Sint-Oedenrode. Streekpark Kienehoef ligt op een ideale plek, op een steenworpafstand van het gezellige 's-Hertogenbosch en het innovatieve Eindhoven.

Nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving 😊

Oh nee! Dat bericht hebben we niet ontvangen. Kun je het nog eens proberen? 😊