Over ons

Over ons

Streekpark Kienehoef

Stichting Streekpark Kienehoef bundelt de krachten van de samenleving, gebiedspartners en overheid in de realisatie van haar visie “Belevingspark vanuit de thema’s Gezondheid, Welzijn, Klimaatbestendig, Cultuurhistorie, Inclusie en Identiteit.”

Het partnerschap krijgt vorm volgens het samenwerkingsprincipe “Samen werken en verbinden vanuit vrijheid in verbondenheid”.
De fundamenten/pijlers als stip op de horizon:

  • Inpassing van historische waarden, kenmerken en verbindingen.
  • Het toeristisch en recreatief aanbod onderscheidend ontwikkelen en actueel houden.
  • Inclusie: iedereen kan meedoen.
  • Duurzaam ontwikkelen, inrichten en beheren in samenspraak met samenleving, streekparkpartners en overheid; geïnspireerd op ontwikkelingen en trends in Brabant en Nederland.

Het bestuur

De Stichting en de visie wordt aangedreven door drie betrokken bestuursleden

René Dekker

"Drijfveer voor verbinding en samenwerking"

rdekkers@solcon.nl

Rinus van der Heijden

"Drijfveer voor parkinrichting en landschapsbeheer"

rinus@streekparkkienehoef.nl

Rob Jansen

"Drijfveer voor organisatie en exploitatie"

rob@streekparkkienehoef.nl

Kinderboerderij: ontspanning en educatiecentrum voor kinderen en volwassenen over het Brabantse Landleven

Onze kinderen vormen de basis voor het respectvol omgaan met onze aarde in de toekomst.

In de kinderboerderij en in de parkomgeving nemen we kinderen (en volwassenen) op een speelse en beeldende wijze mee in nieuwe duurzame ontwikkelingen van ons Brabantse landleven.
We laten thema’s beleven :

  • Het boerenleven uit de vorige eeuw en de nieuwe inzichten van hedendaagse voedselproductie en natuur in thematische educatieroutes: natuur, water, bodem, klimaatveranderingen en kringlooplandbouw.
  • De grote veranderingen in voedselproductie en bodemgebruik: Tweede wereldoorlog, van kunstmest & krachtvoer naar bio-industrie.
  • Het verlangen naar én bijdragen aan een gezondere wereld in de voedselproductie zoals telen, oogsten en eten uit de moestuinen en boomgaard.
  • Respectvolle verzorging van boerderijdieren en natuur op en rond de boerderij.

Binnenkort (2021) realiseren we een waterlaboratorium waar kinderen worden uitgedaagd proeven te nemen rondom waterkwaliteit- en het waterleven. Dat samen in een avontuurlijke tocht door het nieuw aan te leggen “Waadpad” door het water en de natuur in het park.

Locatie

Bezoek Streekpark Kienehoef

Vind ons in het hartje van Noord-Brabant, bij het rustige Sint-Oedenrode. Streekpark Kienehoef ligt op een ideale plek, op een steenworpafstand van het gezellige 's-Hertogenbosch en het innovatieve Eindhoven.

Nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving 😊

Oh nee! Dat bericht hebben we niet ontvangen. Kun je het nog eens proberen? 😊