Park de Kienehoef krijgt eigen 'Living Lab'

Dat zou nu al kunnen natuurlijk, maar dit keer wordt nietbedoeld om op een warme dag vanaf de kant even je voeten in het water tehangen. Er komt een waadpad in de vijver om het water beter te ervaren. Hetwordt een herinnering aan de Landschapstriënnale, die met het thema ‘BrabantseBeken’ over enkele werken neerstrijkt in Streekpark Kienehoef.

De Dommel hoort bij Rooi en Rooi hoort bij Dommel. Sinds deeerste mensen neerstreken op de plaats die wij nu als Sint-Oedenrode kennen,speelde de Dommel een belangrijke rol in het leven van de Rooienaren.Aanvankelijk bood de Dommel vooral bescherming tegen vreemde troepen en laterkreeg deze beek functie in de handel. Voor bescherming hebben we de Dommel nietmeer nodig. Voor directe handel ook niet, maar voor toeristische en recreatievedoelen speelt de uit België komende rivier zeer zeker nog steeds een rol voorde Rooise economie. De Rooienaren hebben door de eeuwen heen met de Dommelleren leven. De wijze waarop we dat doen is voor die drie Brabantse Waterschappeneen reden om samen met de Gemeente Meierijstad het thema ‘Brabantse Beekdalen’,in Streekpark Kienehoef aan het brede publiek te laten zien en ervaren als éénvan de tien ‘Living Labs’ of ‘Landschapslaboratorium’ van delandschapstriënnale 2021 die in het Van Gogh Nationaal Park wordt gehouden.

‘’Plan Dotterbloem is misschien wel de kiem geweest voor deRooise rol bij de Landschapstriënnale 2021’’, vertelt Rinus van der Heijden,nauw betrokken bij Stichting Streekpark Kienehoef. ‘’Toen, nu ruim twintig jaargeleden, wilde het waterschap de Dommel ‘dotteren’. Aan beide oevers van deDommel, zou een strook van 25 meter worden aangepakt. Toenmalig wethouder MariThijssen drong er met succes op aan dat er letterlijk en figuurlijk veel brederwerd gekeken. Dat resulteerde in het plan Dotterbloem dat inmiddels bij Rooihoort alsof dat het er altijd is geweest. Toen onlangs in het kader van dewaterveiligheid de Dommel in keurslijf van dijken gelegd zou moeten worden,stak de Rooise gemeenschap haar nek opnieuw uit. Het bed van de dommel hoortniet tussen dijken thuis, maar moet voor iedereen zichtbaar zijn. Met het plan ‘DrogeVoeten Sint-Oedenrode’, werden de ijzers weer gesmeed toen het vuur heet was.De Dommel blijft zichtbaar en er komt ruimte voor het water als er dat één keerin de honderd jaar te veel is’’.

‘’Het ‘Living Lab’ dat in Sint-Oedenrode komt, heeft allesmet water en vooral met de beleving van water te maken’’, vervolgt Van derHeijden. ‘’Op deze manier willen we het belang van het water voor ons levenzichtbaar maken. Vanaf de Helden van Kien komt er een wandelroute naast, dooren in het water. Mensen en vooral kinderen kunnen op een leuke en interactievemanier kennismaken met de aspecten van water. Onderweg kan iedereenwatermonsters verzamelen en in een heus laboratorium in de Brabantsedwarsdeelschuur op de Kinderboederij Kienehoeve kunnen kinderen dan deze monstersonderzoeken en zo zien wat er allemaal in het water leeft en woont. Daarnaastkomen er ook lesprogramma’s over water, zodat de jeugd zich al op jongeleeftijd bewust wordt van het belang daarvan. Op deze manier kunnen we de goeiedingen van vroeger combineren met de innovaties van nu’’.

Om dit allemaal mogelijk te maken moet er de komende wekennog hard worden gewerkt. Zo komt er in de buurt van de kinderboerderij eenwaadpad op een vlonder die net onder de waterlijn komt te liggen. Om dievlonder te bouwen moet de waterspiegel in de vijver de komende weken wordenverlaagd. Dus als u de komende weken ziet dat het peil van de vijver in parklager is dan normaal dan komt dat niet door een lek. Op 28 april wordt hetLiving Lab ‘Het Brabantse Beekdal’ geopend.

Locatie

Bezoek Streekpark Kienehoef

Vind ons in het hartje van Noord-Brabant, bij het rustige Sint-Oedenrode. Streekpark Kienehoef ligt op een ideale plek, op een steenworpafstand van het gezellige 's-Hertogenbosch en het innovatieve Eindhoven.

Nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving 😊

Oh nee! Dat bericht hebben we niet ontvangen. Kun je het nog eens proberen? 😊